นิยามที่ดีที่สุด
ถุงมือช้าง

เป็นเครื่องมือที่ช้างใช้ในการล่อมนุษย์เพื่อนำมากินเลือด


ตำรวจคนนี้เป็นถุงมือช้าง