ถุงมือช้าง


4

เป็นเครื่องมือที่ช้างใช้ในการล่อมนุษย์เพื่อนำมากินเลือด

ตำรวจคนนี้เป็นถุงมือช้าง


เสนอนิยามใหม่

ถุงมือช้าง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง