นิยามที่ดีที่สุด
ถุงมือช้าง

เป็นเครื่องมือที่ช้างใช้ในการล่อมนุษย์เพื่อนำมากินเลือด


ตำรวจคนนี้เป็นถุงมือช้าง

ถุงมือช้าง

"ช้างเป็นสัตว์กินเลือด" ในขณะที่ใช้"งวง"สูบเลือด" "ช้าง"จะปล่อยสาร"เอ็นโดรฟิน"เข้าไปในร่างกาย"มนุษย์" ทำให้"มนุษย์"ไม่รู้สึกหวาดกลัว และไม่คิดจะหลบหนี จนกว่าช้างจะดูด"เลือด"จนพอใจ. โดยส่วนมาก "เหยื่อ"ที่ถูก"สูบเลือดสูบเนื้อ"จะ"เสียชีวิต""ตายห่า".
โดยปกติ "ช้าง"จะ"ดูดเลือด""มนุษย์"ทาง"ศีรษะ" แต่"ทว่า"ในบางครั้ง "ช้าง"จะ"สังหาร""มนุษย์"โดยการ"ยัด""งวง""กะซวก"ทาง"ทวารหนัก" เพื่อเก็บ"ศพ""มนุษย์"ไว้ใช้ในการ"หลอกล่อ""มนุษย์"คนอื่นให้เข้ามา"ติดกับ" "พฤติกรรม"นี้เรียกว่า "การทำถุงมือช้าง".


"ช้าง"มีความสามารถในการปล่อยสาร"สะกดจิต""มนุษย์" ไปจนถึงการเอา"งวง"ล้วง"ก้น"คนจนเป็น"ซาก" แล้วใช้"งวง"เชิด"ศพ" หรือที่เราเรียกกันว่า "ถุงมือช้าง" ซึ่งเราไม่มีวันแยกแยะ"ถุงมือช้าง" ออกจากคนปกติได้ เพราะ"ช้าง"ปล่อย"สารกล่อมประสาท" เราอยู่ตลอดเวลา นั่นเอง.
งานวิจัยเกี่ยวกับช้าง ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว ช้างเป็นสัตว์กินเลือด
พวกผมไมไ่ด้เมาเนื้อ แค่อยากจุนเจือข้อมูลที่แท้จริง แปร๊น!!!

ถุงมือช้าง

หุ้นเชิด โดนใช้ให้กระทำการเพื่อหวังอะไรบ้างอย่างตอบแทน โดยคนถูกใช้เสียประโยชน์อะไรบ้างอย่าง


แมร่งดูนั้นถุงมือช้าง