กากสัสหมา

เมื่อคำว่า "กาก" "สัส" กับ "หมา" ด่าแยกกันแล้วมันไม่แรงพอ