ฟรุ้งฟริ้ง

หมายถึง น่ารักหรือสวยอย่างเป็นประกาย วิ๊งๆ Twinkle
เริ่มใช้เมื่อไหร่ไม่แน่ใจ แต่เริ่มฮิตขึ้นมาเมื่องาน
B-ing ที่คิมแทยอน Girls' Generation เป็นพรีเซนเตอร์
"ดริ๊งค์แล้วปิ๊ง..ฟรุ้งฟริ้งฝุดๆ" (พูดออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้)