มนุษย์ป้า

(น.) สิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญในสังคมเทยชนิดหนึ่ง บางคนหรือส่วนหนึ่งมักแยกแยะคำว่าวินัยกับน้ำใจไม่ออก และมักเกิดอาการปรี๊ดแตกเมื่อเจอขัดใจ พร้อมทั้งตรรกะเชื่องๆ อย่างห้ามเถียงผู้ใหญ่ ห้ามว่า พอไม่ได้ดังใจก็แค่นด่าว่าเด็กสมัยนี้ไม่มีน้ำใจ แต่ตัวเองอยากทำเชี่ยไรก็ไม่ผิด