ถุงมือช้าง

เป็นเครื่องมือที่ช้างใช้ในการล่อมนุษย์เพื่อนำมากินเลือด