เบย

1. รูปแผลงของคำว่า "เลย" ซึ่งเป็นคำหนึ่งที่มักพิมพ์พลาดบ่อยเนื่องมาจากแป้นที่อยู่ติดกัน
2. ดู "เบยลาว"