นิยามที่ดีที่สุด
หัวเขียว

(น.) เด็กน้อยที่ขาดวุฒิภาวะ จุดสังเกตคือผมทรงนักเรียนที่ไถจนสั้นเกรียนเห็นสีเขียว


วันก่อนอยู่ร้านเน็ตไปเจอแก๊งหัวเขียวบุก ผมนี่ลุกออกเลย