นิยามที่ดีที่สุด
เหวง

คืออาการพูดจาไม่รู้เรื่อง ฟังไม่ได้ศัพย์


นี่แก!..ทำไมแกพูดจา "เหวง" แบบนี้วะ

เหวง

มึน ถึก


มีงอย่ามาเหวง

เหวง

คนที่พูดไม่รู้เรื่อง


ครูแม่มพูดไรวะ เหวงว่ะ