นิยามที่ดีที่สุด
หัวดูดขวด

พวกที่ทำอะไรกวนตีน,ระราน จนชาวบ้านอยากขว้างขวดใส่


มึงแต่งตัวหัวดูดขวดจริงๆ