นิยามที่ดีที่สุด
หัวเดือน

ไอสัส กาก ทำคร่ำ


ไอ่หัวเดือน

หัวเดือน

หัวควย


มึงแม่งโคตรหัวเดือน