นิยามที่ดีที่สุด
แห้ว

แห้ว คือ ผลไม้ที่นิยมเอามาทำเป็นขนมหวาน


J: Pๆ ชอบกินแห้วป่าว
P: แห้วไรวะ
J : แห้วลอยกี๋
B : ไอPมันชอบ เมื่อวานเห็นซดน้ำแห้วจนหมดกี๋เลย