นิยามที่ดีที่สุด
หล่อเหลา เกาหู

หล่อมากมาย หล่อจนคนอื่นหูจนต้องเกาหู


มึงนี้หล่อเหลา เกาหูจิง