นิยามที่ดีที่สุด
หล่อเลย

คำนี้เอาไว้ชมผู้ชายหล่อๆ


โห ครูสมชายหล่อเลย