นิยามที่ดีที่สุด
หลอนว่ะ

คอมช้า เล่นเกมส์แล้วกะตุก


คอมกูแม่งหลอนว่ะ !!****