นิยามที่ดีที่สุด
หัวเกาลัด

พีรณัฐ หัวคล้ายกับเกาลัด


ไอหัวเกาลัด = ไอพีรณัฐ