นิยามที่ดีที่สุด
หัวครก

คำพูดที่แสดงความรู้สึก "พอใจ ไม่พอใจ ประทับใจ ไม่ประทับใจ ชื่นชม ตำหนิ ฯลฯ" ในอารมณ์แบบขำๆ ซึ่งไม่ใช่คำหยาบคาย ใช้กับคู่สนทนาที่มีความสนิทสนม เพื่อให้เกิดบรรยากาศของความเป็นกันเอง ซึ่งใช้ได้ทั่วไป


"นาย A หัวครกจริงๆ ขนาดเสื้อไม่ซักยังใส่มา"
"กำลังนั่งก๋วยเตี๋ยวอยู่กับเพื่อน แล้วเพื่อนก็มาตักลูกชิ้นของเราไปกิน เราก็จะบอกเพื่อนว่า ...หัวครกจริงๆ...555"
"นัดดูหนังแต่เพื่อนมาสาย เราก็จะพูดว่า ...หัวครกจริงๆ...555"
"เพื่อนเราสอบได้ที่1 ของประเทศ เราจะพูดว่า...หัวครกสุดๆ...555 "