นิยามที่ดีที่สุด
ให้ไว

เป็นการพูดเร่งให้คนอื่นทำอะไรบางอย่าเร็วขึ้น อย่าชักช้า


คนขับรถหยุดให้รถคันข้างหน้าเปลี่ยนเลนเข้ามา พร้อมพูดขึ้นว่า "ให้ไว" เลยไอ้ตูด!!