นิยามที่ดีที่สุด
มนุษย์

(นาม.)
สัตว์ที่มีจิตใจต่ำ ไม่รู้จักใช้เหตุผล,
ผู้ไม่ควรแนะนำสั่งสอน, ผู้ไม่พึงดัดไม่พึงสอน, ผู้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้.
(ส.; ป. มนุสฺส).


๏ บัดเดี๋ยวดัง หงั่งเหง่ง วังเวงแว่ว สะดุ้งแล้ว เหลียวแล ชะแง้หา
เห็นโยคี ขี่รุ้ง พุ่งออกมา ประคองพา ขึ้นไปจน บนบรรพต
แล้วสอนว่า อย่าไว้ ใจมนุษย์ มันแสนสุด ลึกล้ำ เหลือกำหนด
ถึงเถาวัลย์ พันเกี่ยว ที่เลี้ยวลด ก็ไม่คด เหมือนหนึ่งใน น้ำใจคน
มนุษย์นี้ ที่รัก อยู่สองสถาน บิดามาร ดารัก มักเป็นผล
ที่พึ่งหนึ่ง พึ่งได้ แต่กายตน เกิดเป็นคน คิดเห็น จึงเจรจา
แม้นใครรัก รักมั่ง ชังชังตอบ ให้รอบคอบ คิดอ่าน นะหลานหนา
รู้สิ่งไร ไม่สู้ รู้วิชา รู้รักษา ตัวรอด เป็นยอดดีฯ

มนุษย์

สัตว์นรกพวกหนึ่งเกิดในอบายภูมิ คือ แดนทุกข์ เชื่อกันว่าชอบเที่ยวหลอกหลอนโอปปาติกะ.

ผีเลวจำพวกหนึ่ง มีหลายชนิด ชนิดหนึ่งตามที่ว่ากันว่า มีรูปร่างสูงโย่งเย่งเท่าต้นตาล ผมยาวหย็อกหย็อย คอยาว ผอมโซ มีปากเท่ารูเข็ม มือเท่าใบตาล กินแต่เลือดและหนองเป็นอาหาร มักร้องเสียงดังวี้ด ๆ ในตอนกลางคืน.

คำเรียกเป็นเชิงด่า หรือปรามาสเดรัจฉานที่อดอยากผอมโซ เที่ยวรบกวนขอเขากิน หรือเมื่อมีใครได้โชคลาภ ก็เข้ามาขอแบ่งปัน เป็นอย่างขอแบ่งส่วนบุญ หรือในทำนองเช่นนั้น.


ไอ้มนุษย์!