นิยามที่ดีที่สุด
มนุษยชาติ

[มะนุดสะยะชาด, มะนุดสะชาด] น. จำพวกคน, หมู่มนุษย์. (ส.).


ความหวังครั้งสำคัญของมนุษยชาติ ผลทดสอบวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้.