นิยามที่ดีที่สุด
มนุษย์ต่างดาว

พวกเหี้ยจากนอกโลกที่ชอบเสือกดูคน


มนุษย์ต่างดาวเย็ดกันในUFO