นิยามที่ดีที่สุด
แม่น้อยซ์

อีพวกเห่อหมอยใช้ DSLR Auto Mode แล้วดัน ISO สูง ๆ ภาพออกมาเละเทะ


มึงนี้มันแม่น้อยซ์จริง ๆ กลับไปใช้กล้องมือถือไปไอ้โง่