แม่น้อยซ์


6

อีพวกเห่อหมอยใช้ DSLR Auto Mode แล้วดัน ISO สูง ๆ ภาพออกมาเละเทะ

มึงนี้มันแม่น้อยซ์จริง ๆ กลับไปใช้กล้องมือถือไปไอ้โง่


เสนอนิยามใหม่

แม่น้อยซ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง