นิยามที่ดีที่สุด
มั่นหน้า

มั่นใจในหนังหน้า


อุ๊ยๆ ดูดิมีคนที่แอบชอบเดินมา เราต้อง มั่นหน้า เข้าไว้!!!

มั่นหน้า

ตัวเองสวย หล่อ แล้วก็ไปม่อคนอื่น


เธอไปมั่นน่าให้เขาเจ็บทำไม

มั่นหน้า

มั่นใจมากเกินไป


ยูมิมั่นหน้าจัง