นิยามที่ดีที่สุด
มนุษย์ไฟฟ้า

ติ่งเกาหลี เป็นเอลฟ์ ในทวิตดูบ้าๆเวิ่นๆ เพ้อเจ้อ (?)
ตัวจริง .... อิเชี้้ย สวยสัส !!! *O*


จบz