มนุษย์ไฟฟ้า


7

ติ่งเกาหลี เป็นเอลฟ์ ในทวิตดูบ้าๆเวิ่นๆ เพ้อเจ้อ (?)
ตัวจริง .... อิเชี้้ย สวยสัส !!! *O*

จบz


เสนอนิยามใหม่

มนุษย์ไฟฟ้า
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง