นิยามที่ดีที่สุด
มั่นหน้ามั่นโหนก

คำร้องในmvเพลง ขอบคุณนะคะมี่กล้าสอนหนู
ของ คาริสาtheเฟส


A:เค้ามองกูเค้าชอบกูแน่นอนอ่ะมึง
B:มั่นหน้า มั่นหน้ามั่นโหนก