นิยามที่ดีที่สุด
มันอยู่ไม่ได้ครับ

คำพูดติดปากของนักแคชเกมส์ Heart rocker


ไม่โด้มันอยู่ไม่ได้ครับ