นิยามที่ดีที่สุด
มปี

เป็นการย่อคำว่า ไม่เป็นไร แต่ออโต้คอเล็กดันแก้ มปร เป็น มปี


A: ขอโทดคับ ยังทำงานไม่เสด
B: มปีๆ
A: ห๊ะ