มะเปง


1

แปลว่าไม่เป็น

เทอทำอัลไลมะเปง


เสนอนิยามใหม่

มะเปง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง