มปร


2

ไม่เป็นไร

ครั้งนี้ไม่ได้ มปร นะ
ครั้งหน้าเอาใหม่


1

ภาษาอังกฤมีตัวอะไรบ้าง

ไผ่บุญ มั่งประเสริฐ


1

ไผ่บุญ มั่งประเสริฐ

ภาษาอังกฤมีตัวอะไรบ้าง


เสนอนิยามใหม่

มปร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง