นิยามที่ดีที่สุด
มปร

ไม่เป็นไร


ครั้งนี้ไม่ได้ มปร นะ
ครั้งหน้าเอาใหม่

มปร

ไผ่บุญ มั่งประเสริฐ


ภาษาอังกฤมีตัวอะไรบ้าง

มปร

ภาษาอังกฤมีตัวอะไรบ้าง


ไผ่บุญ มั่งประเสริฐ