นิยามที่ดีที่สุด
เมพขิง

คือคำสัพที่เพี้ยนมาจากคำว่าเทพกับคำว่าจริง เลยเป็นเมพขิง


มึงแม่มเมพขิงๆวะ