เมพขิง


4

คือคำสัพที่เพี้ยนมาจากคำว่าเทพกับคำว่าจริง เลยเป็นเมพขิง

มึงแม่มเมพขิงๆวะ


เสนอนิยามใหม่

เมพขิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง