นิยามที่ดีที่สุด
เมพ ขิง ขิง

เทพ จิง จิง


คนปัญญาอ่อนชอบใช่