เมพ ขิง ขิง


1

เทพ จิง จิง

คนปัญญาอ่อนชอบใช่


เสนอนิยามใหม่

เมพ ขิง ขิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง