เมพขิงๆ


12

มาจากคำว่า เทพจิงๆ แต่พิมพ์ผิด จาก ท --> ม จาก จ --> ข เพราะตัวอักษรในคีย์บอร์ดอยู่ใกล้กัน

เธอนี่สอบได้ที่ 1 ตลอด เมพขิงๆเลย


เสนอนิยามใหม่

เมพขิงๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง