เมพของขิง


1

เพื้อนมาจาก เทพจิงๆ

เช่น โหไอนี่เล่นเกมส์เมพของขิง=โหไอนี่เล่นเกมส์เทพจิงๆ


เสนอนิยามใหม่

เมพของขิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง