นิยามที่ดีที่สุด
เมพของขิง

เพื้อนมาจาก เทพจิงๆ


เช่น โหไอนี่เล่นเกมส์เมพของขิง=โหไอนี่เล่นเกมส์เทพจิงๆ