เมพ ขิงๆ


1

มาจากคำว่าเทพ จิงๆซึ่งเกิดจากการพิมพ์ผิอ

เธอ เมพ ขิงๆ


เสนอนิยามใหม่

เมพ ขิงๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง