นิยามที่ดีที่สุด
เมพแบมแบม

มาจากคำว่าเทพจริงๆ


แม่ง เมพแบมแบม