เมพแบมแบม


1

มาจากคำว่าเทพจริงๆ

แม่ง เมพแบมแบม


เสนอนิยามใหม่

เมพแบมแบม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง