นิยามที่ดีที่สุด
มะมี

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า ไม่มี


มะมีไคคิดยังงั้นหรอก