มะมี


1

เสียงเพี้ยนมาจากคำว่า ไม่มี

มะมีไคคิดยังงั้นหรอก


เสนอนิยามใหม่

มะมี
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง