นิยามที่ดีที่สุด
มนวิชยา อ่านว่า มน-วิด-ชะ-ยา

มนวิชยา อ่านว่า มน-วิด-ชะ-ยา
Mon Wit Cha Ya ไม่ระบุ ผู้ชนะใจ


มนวิชยา อ่านว่า มน-วิด-ชะ-ยา