นิยามที่ดีที่สุด
มินยุนกิ

เป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ ขาวดุจสำลี ขาวมิอาจยับยั้งได้ ขาวจนพระอาทิตย์จะต้องยอมแพ้


เสื้อตัวนี้นั้น"มินยุนกิ"จัง

มินยุนกิ

เป็นแสงสว่างให้กับโลกใบนี้ ขาวดุจสำลี ขาวมิอาจยับยั้งได้ ขาวจนพระอาทิตย์จะต้องยอทแพ้


เสื้อตัวนี้นั้น"มินยุนกิ"จัง