เมนบอยเฟีย


1

ทฟรน แปลว่า หลัก มาจากภาษา อังกฤษ
บอย แปลว่า ชาย,เด็กชาย มาจากภาษา อังกฤษ
เฟีย แปลว่า คลอเคลีย มาจากภาษา อีสาน
ความหมายทั้งหมดคือ พวกที่ชอบอยู่กับผู้ชาย

.....................


เสนอนิยามใหม่

เมนบอยเฟีย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง