นิยามที่ดีที่สุด
แมนมินิสต์

เป็นคำที่ใช้เรียกพฤติกรรมของมนุษย์เพศ"ชายแท้"รูปแบบหนึ่ง โดยมักใช้เรียกผู้ชายที่มีพฤติกรรมเหยียดเพศหญิง พฤติกรรมของแมนมินิสต์นั้นยังไม่แน่ชัดว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่รวมกันแล้วจะเป็น "แมนมินิสต์" แต่รูปแบบพฤติกรรมที่มักมีตรงกันคือ
1.Victim blaming (กล่าวโทษเหยื่อ)
2.เหยียดเพศ
3.ชอบพิมพ์ "woman"ตามด้วยไอคอนรูปกาแฟ
การใช้คำว่า"แมนมินิสต์"นั้น สามารถใช้แทนคำด่าเพศชายที่ว่า "ชายแท้" แทนกันได้ โดยหลักการใช้งานขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้ใช้ล้วนๆ ว่าพฤติกรรมแบบนี้ แม่ง"แมนมินิสต์"แน่ๆ


1.แมนมินิสต์🍌
2.พวก"แมนมินิสต์"นิครับ
3.พฤติกรรมชายแท...เอ๊ย "แมนมินิสต์" ชัดๆ