นิยามที่ดีที่สุด
มั่นเบ้า

มีความหมายในทางประชด แดกดัน กรณีที่ผู้สนทนาพยายามพูดอวดความงามของตัวเองจนน่ารำคาญ
ก็จะใช้สำนวนนี้ในการตัดบทสนทนาไปอย่างเจ็บนิดๆ


ตัวอย่างเช่น
อรดา: นี่เธอดูสิทั้งหุ่นทั้งหน้าตาชั้นขนาดญาญ่ายังต้องกราบ
วิภาดี: แหม่!!! มั่นเบ้าจังนะแกร!!