นิยามที่ดีที่สุด
มันแปลกดีนะ

เพลงของเต๋อ เรวัติ และเป็นชื่อรายการด้วย


สุดยอด