นิยามที่ดีที่สุด
มุนนา

คนที่มีพ่อชื่อ ลอย แม่ชื่อ ปลา


มอ ม้า สระ อุ นอ หนู นอ หนู สระ อา