มุนนา


1

คนที่มีพ่อชื่อ ลอย แม่ชื่อ ปลา

มอ ม้า สระ อุ นอ หนู นอ หนู สระ อา


เสนอนิยามใหม่

มุนนา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง