นิยามที่ดีที่สุด
ไม่แน่ได้ไป

ไม่ได้ไป


A.ไปเที่ยวกันป่ะ
B .ไม่แน่ได้ไป
C.เค