นิยามที่ดีที่สุด
มานิต

เพื่อนอุดม สมัยเด็กๆ


อุดมฆ่ามานิต