มานิต


13

เพื่อนอุดม สมัยเด็กๆ

อุดมฆ่ามานิต


เสนอนิยามใหม่

มานิต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง