นิยามที่ดีที่สุด
มินซู

ความสำเร็จ ความพยายาม


ฉันคือมินซู🎀❕

มินซู

แปลว่าไม่มีความหมาย เหมือนกับฉัน:-)


안녕하세요 민수(มินซู)입니다.