นิยามที่ดีที่สุด
มนชวิศสรา อ่านว่า มน-ชะ-วิด-สะ-รา

มนชวิศสรา อ่านว่า มน-ชะ-วิด-สะ-รา
หญิง


มนชวิศสรา อ่านว่า มน-ชะ-วิด-สะ-รา