นิยามที่ดีที่สุด
แม่นางบ๊ะ

เป็นคำจำกัดความที่ใช่บ่งบอกถึงความสวยงามของหญิงสาว


น้องสาวของเพื่อนพี่เป็นพี่สาวของพ่อของน้าข้างบ้านคนนั้นแม่นางบ๊ะจริงจริง