แม่นางบ๊ะ


2

เป็นคำจำกัดความที่ใช่บ่งบอกถึงความสวยงามของหญิงสาว

น้องสาวของเพื่อนพี่เป็นพี่สาวของพ่อของน้าข้างบ้านคนนั้นแม่นางบ๊ะจริงจริง


เสนอนิยามใหม่

แม่นางบ๊ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง