นิยามที่ดีที่สุด
มันจะมีอีนึง

การติเตียน, พูดถึงในทางไม่ดีถึงคนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่ผู้ฟังจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าหมายถึงผู้ใดแม้ผู้พูดไม่ได้เอ่ยชื่อ โดยที่ผู้พูดเพียงแค่บรรยายถึงลักษณะหรือการกระทำของคนคนนั้น


ก : มันจะมีอีนึง ทำตัวเก่งมากในโลกอินเทอร์เน็ต แต่ตัวจริงหงอยเป็นหมา
ข : อ๋อ อีนั่น