นิยามที่ดีที่สุด
มานิ้ง

เป็ดเทศ


มานิ้งชอบกินไข่เด็ก