มานิ้ง


1

เป็ดเทศ

มานิ้งชอบกินไข่เด็ก


เสนอนิยามใหม่

มานิ้ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง