นิยามที่ดีที่สุด
มันจะดีนะ

ไม่น่าดีมั๊ง, สมควรใช่ไหม


ไปปล้นเซเว่นกัน มันจะดีนะ