นิยามที่ดีที่สุด
มันแกว

ฉายา นมคุณธรรม


มันแกว นมคุณธรรม ขยันโชว์ xx ผ่าน Facebook สวย ขาว น่ารักแบบใสๆ แต่พอเห็นตัวจริงผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียร์แล้ว ไม่ไหวจะเคลียร์ -..-"

มันแกว

นมคุณธรรม


มัน แกวมันเขี้ยวนัก นมใหญ่
แกว แก้วงามหยาดเยิ้ม หยดย้อย
น่า นักมันแกวพี่ อยากได้ ขวัญตา
เย็ด ได้ขอแค่ครั้ง จักตั้ง ใจเรียน