เเมน


0

เด็กชายตัวจ่อย

พี่เเมน = พี่เด็กชายตัวจ่อย


เสนอนิยามใหม่

เเมน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง