นิยามที่ดีที่สุด
เเมน

เด็กชายตัวจ่อย


พี่เเมน = พี่เด็กชายตัวจ่อย