มิน


1

กาโหลกกาก

มินชอบเต้นกาโหลกกาลา
minnoy eieis


เสนอนิยามใหม่

มิน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง