นิยามที่ดีที่สุด
มิน

กาโหลกกาก


มินชอบเต้นกาโหลกกาลา
minnoy eieis