นิยามที่ดีที่สุด
เมธาวี

อีหน้าหี


หน้าหนังเป็ด

เมธาวี

ไอ่สัส เมธาวี ชื่อครู รร. กู คุวยยยๆๆๆ


บาปสัสสๆ

เมธาวี

ชื่อคน


.....

เมธาวี

น่าเย็ด


เย็ดเมธาวีกันเถอะ